semnatura
pliant

Consultanță și Asistență pentru inițierea unei afaceri

În cadrul proiectului e prevazută de asemenea activitatea de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente. Aceasta presupune de la – Informare pentru inițierea unei afaceri: interviuri personale cu grupul țintă, testarea abilităților antreprenoriale, evaluare a resurselor persoanei asistate, modele de planuri de afaceri, pâna la consultanță efectivă pentru începerea unei activități independente (L.11-14), cu asistență tehnică în elaborarea

actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau fizice, încheierea de contracte, legalizări de acte, elaborarea planului de afacere. Dintre persoanele informate va fi realizată o selecție în vederea instruirii în cadrul cursului de Inițiere – Competențe Antreprenoriale.   

Acest program de formare profesională oferă suportul teoretic și practic necesar pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri, identificarea și accesarea surselor de finanțare pentru demararea /și dezvoltarea afacerii, determinarea factorilor de risc specifici și dobândirea unei comunicări eficiente în afaceri.

De asemenea, vor fi furnizate informații legate de managementul resurselor umane, financiar, marketing si tehnici de vanzare cât și de legislația incidentă în domeniul antreprenoriatului și pentru întocmire plan de afacere.a

Posted in Consiliere in Antreprenoriat on Sep 15, 2015