semnatura
pliant

Inscrie-te la cursuri

Documentele necesare în vederea înscrierii la programele de formare - calificare nivel I sau II, ori de inițiere, derulate in cadrul proiectului de fata, sunt:


- copie după C.I, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă e cazul);

- copie după actul de studii; 

- adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos” sau „apt înscriere curs”.