semnatura
pliant

REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” – Apel II- Decembrie 2015

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni

 

 

         REZULTATE - CONCURS – “Premii pentru initiative antreprenoriale” – Apel II- Decembrie 2015

 

Rezultatele in urma derularii concursului - "Premii pentru Initiative Antreprenoriale", sesiunea a doua- decembrie 2015, din cadrul proiectului    

                   SENS - "Sanse Egale si Nediscriminare pe criterii de Gen", POSDRU/148/6.3/G/127604, conform centralizatorului comisiei de evaluare, sunt urmatoarele:

Nr.crt.

Nume, prenume

Punctaj obtinut

1

Badoi Floarea

77,5 puncte

2

Stiuca Maria

74,5 puncte

3

Orbetu Oana Claudia

72,5 puncte

4

Armasoiu Cornelia

71 puncte

5

Tarziu Verginia

70 puncte

6

Chirila Mihaela

66,5 puncte

Centralizatorul cu punctajul acordat de catre fiecare evaluator in parte poate fi vizualizat si aici:

http://sens.apsg.ro/ .

 

Data: 16.12.2015

 

Posted in Noutati on Dec 17, 2015