semnatura
pliant

REGULAMENT ACORDARE PREMII PENTRU INITIATIVE ANTREPRENORIALE IN CADRUL PROIECTULUI

SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen- POSDRU/148/6.3/G/127604

 

 

Apel II - Decembrie 2015

 

 

 

 

 

 

Nume, prenume

Functia

Data

Semnatura

 

Avizat

 

Blendea Ion-Marius

 

Manager proiect

 

02.12.2015

 

 

Actualizare-Personalizare

 

Sirbu Elena-Irina

 

 

Exp.Comunicare

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

1.SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE :  

 

            Regulamentul  stabileste modalitatea de acordare a premiilor pentru initiative antreprenoriale de care beneficiaza  participantii la un program de formare profesionala organizat in cadrul proiectului: SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen- POSDRU/148/6.3/G/127604, care si-au infiintat o firma, au elaborat un plan de afaceri eligibil si s-au inscris la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale” in cadrul proiectului „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604 .

 

 

 1. DOCUMENTE DE REFERINTA
  • Cererea de finantare Proiect „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/
  • Ordinul nr. 1117/2170/2010 actualizat pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013.

 

 

 1. CONTINUTUL REGULAMENTULUI DE ACORDARE PREMII PENTRU INITIATIVE ANTREPRENORIALE

 

             Pentru participantii la programe de formare profesionala in cadrul proiectului: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen- POSDRU/148/6.3/G/127604, care si-au infiintat o firma, au elaborat un plan de afaceri eligibil si s-au inscris la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale”.

CAPITOLUL I – INTRODUCERE

In cadrul proiectului mentionat mai sus se organizeaza cursuri de initiere si calificare, se urmareste dezvoltarea competentelor antreprenoriale si se acorda premii pentru cele mai bune 6 planuri de afaceri care dovedesc realism si viabilitate practica, indeplinind criteriile de eligibilitate din prezentul regulament. Premiile se acorda conform ordinului 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational  Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.

           

In urma aprobarii actului aditional nr.4 - in cadrul proiectului „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604 se pot acorda un numar de inca 6 premii pentru initiative antreprenoriale, in valoare de 11.500  lei / premiu.  

 

CAPITOLUL II – CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURSUL „PREMII PENTRU INITIATIVE ANTREPRENORIALE”

 

            In vederea participarii la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale” persoanele trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 

 1. Fac parte din grupul tinta al proiectului mentionat mai sus
 2. Au absolvit unul din cursurile din cadrul proiectului;
 3. Au parcurs etapa de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
 4. Au elaborat un plan de afaceri;
 5. Prezintă dovada infiintarii unei firme noi (SRL/PFA/ II/ IF) la Oficiul Registrului Comertului, dupa data inregistrarii in grupul tinta al proiectului – certificat constatator certificat de inmatriculare, etc.;  
 6. S-au inscris la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale”.

 

DOCUMENTE INSCRIERE CONCURS „PREMII PENTRU INITIATIVE  ANTREPRENORIALE”

 

Pentru  a fi declarati inscrisi la concurs participantii eligibili trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 

 • Adeverinta privind apartenenta la grupul tinta al proiectului
 • Planul de afaceri completat conform Modelului cadru - Anexa 5 la prezentul Regulament, semnat pe fiecare pagina.
 • Acte doveditoare pentru infiintarea unei firme noi (SRL/PFA/ II/ IF) la Oficiul Registrului Comertului, dupa data inregistrarii in grupul tinta al proiectului - certificat constatator, certificat de inmatriculare, etc.;
 • Cerere pentru inscrierea la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale ”
 • Certificatul de absolvire sau calificare a unui program de formare organizat in cadrul proiectului „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604, sau dovada ca sunt/au fost inscrisi la un program de formare organizat in cadrul proiectului;
 • Adeverinta privind parcurgerea etapei de consiliere antreprenoriala in cadrul proiectului SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604; si
 • Declaratie privind evitarea dublei finantari;

 

 

Documentele se depun si se inregistreaza la secretariatul proiectului pana la data de 11.12. 2015, ora 17 00.    

 

 

CAPITOLUL III – EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI SI ACORDAREA PREMIILOR PENTRU INITIATIVE ANTREPRENORIALE  

Procesul de evaluare si acordare a premiilor se va desfasura in 6 etape:

Etapa 1 : Numirea Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri prin decizia Presedintelui Asociatiei Psihologilor Gorjeni, pentru proiectul anterior mentionat - formata din 2 evaluatori si 1 secretar;  

 Evaluatorii - cu sarcini de evaluare a planurilor de afaceri.

Secretarul cu sarcini de verificare a documentelor cerute la capitolul „DOCUMENTE INSCRIERE CONCURS „PREMII PENTRU INITIATIVE ANTREPRENORIALE ”.   

 Etapa 2 : Verificarea eligibilitatii participantilor  

Se califica in etapa de evaluare a planurilor de afaceri, doar participantii care au depus toate documentele cerute la capitolul „DOCUMENTE INSCRIERE CONCURS „PREMII PENTRU INITIATIVE ANTREPRENORIALE ”.

In cazul in care doua sau mai multe persoane din Grupul tinta si-au infiintat o firma  impreuna, cererea de inscriere la concurs trebuie depusa doar de unul dintre participanti, dar toti ceilalti asociati trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

- apartenenta la grupul tinta al proiectului;    

- sa poata prezenta certificatul de calificare sau de absolvire a unui program de formare organizat in cadrul proiectului „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604, sau dovada ca sunt inscrisi la un program de formare organizat in cadrul proiectului amintit;

Poate fi finantat un singur plan de afacere, care intruneste minimul de 60 de puncte / per firma nou infiintata.     

Etapa 3: Evaluarea Planurilor de afaceri inscrise in concurs se face de catre Comisia de evaluare conform metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri.  

Punctajul fiecarui Plan de Afaceri depus se obtine ca medie aritmetica a punctajelor celor 2 evaluatori desemnati.   

Rezultatul procesului de evaluare il constituie clasamentul planurilor de afaceri depuse, functie de media obtinuta de fiecare Plan de Afaceri, in parte.  

Sunt luate in considerare pentru acordarea de premii numai Planurile de Afaceri care intrunesc minim 60 de puncte la evaluare.   

Etapa 4: Afisarea rezultatelor – 14.12.2015.     

Etapa 5: Depunerea contestatiilor – aceasta se face in termen de 24 ore de la afisare, adica pana pe  15.12. 2015, ora 20.000 ;

 • Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale se face pana pe – 12.2015.  

Etapa 6 : Efectuarea platilor catre beneficiarii premiilor.  

            CAPITOLUL IV – ELIBERAREA PREMIILOR

Premiile pentru initiative antreprenoriale vor fi eliberate pe baza urmatoarelor documente:

 1. Proces-verbal de analiza a eligibilitatii participantilor - Anexa nr. 1 la prezentul Regulament
 2. Proces-verbal de analiza a Planului de Afaceri inscris la concursul „Premii pentru initiative antreprenoriale ” - Anexa nr.2 la prezentul Regulament.
 3. Centralizator participanti aprobati pentru acordarea premiilor pentru initiative antreprenoriale - Anexa nr. 3 la prezentul Regulament
 4. Decizia de acordare a premiului pentru initiative antreprenoriale semnata de catre Presedintele APSG – Anexa nr.4 la prezentul Regulament.   

 

Premiile vor fi platite prin cont bancar, deschis pe numele fiecarei persoane, dupa finalizarea concursuluiPremii pentru initiative antreprenoriale”, in functie de  disponibilitatile din contul beneficiarului.  

CAPITOLUL V – INFORMARE SI COMUNICARE

Modelul cadru al planului de afaceri, Regulamentul de acordare a premiilor pentru initiative antreprenoriale si Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri vor fi postate pe site-ul oficial al proiectului si afisate la sediul proiectului.

 

Listele cu persoanele premiate vor fi postate pe site-ul oficial al proiectului si vor fi afisate la locatiile de desfasurare a proiectului.

            CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

In situatia in care la data desfasurarii concursului “Premii pentru initiative antreprenoriale” nu exista disponibilul de  bani in contul proiectului la care face referire prezentul Regulament, platile vor fi efectuate imediat ce situatia financiara a contului de proiect  respectiv va permite acest lucru.

 1. Prezentul Regulament re-intra in vigoare la data de 02.12.2015.
 2. 2. Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni   

 

 

 

Proces-verbal de analiza a eligibilitatii participantilor inscrisi la concursul

„ Premii pentru initiative antreprenoriale ”

 

Astazi..................................... secretarul Comisiei:

 1. …………………........................................................

 

a procedat la analizarea eligibilitatii participantilor inscrisi la concursul „ Premii pentru initiative antreprenoriale ”, in cadrul proiectului  „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604.   

In urma analizei eligibilitatii documentelor depuse de catre participanti, s-a stabilit urmatorul centralizator:

 

Centralizator verificare etapa de eligibilitate pentru participanti la concursul

„ Premii pentru initiative antreprenoriale ”, desfasurat in cadrul proiectului   „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”- POSDRU/148/6.3/G/127604 

 

 

Nr. Crt.

Nume, prenume solicitant

Adeverinta privind apartenenta la grupul tinta al proiectului

 

Planul de afaceri completat  minim, conform Modelului cadru - Anexa 4 la prezentul Regulament, semnat pe fiecare pagina.

Acte doveditoare  pentru intiintarea unei firme noi (SRL/PFA/ II/ IF) la O.R.C., dupa data inregistarii in grupul tinta al proiectului - certificat constatat certificat de inmatriculare, etc.;         

Cerere pentru inscriere la concurs

 

 

 

 

Certificatul

de calificare sau

absolvire

a unui

program de

formare

organizat

in cadrul

proiectului 

sau dovada

ca sunt

inscrisi la un

 program de

formare

organizat

in cadrul

proiectului.

Adeverinta privind parcurgerea etapei de consiliere antreprenoriala in cadrul proiectului    

Declaratie privind evitarea dublei finantari;   

Criteriu de eligibilitate indeplinit

1.

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

2.       

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

3.

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

4.

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

5.

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

6.

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

….

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

….

 

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

Da/

Nu

 

 

 

Secretar :

 1. ………………….........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”                                                         Anexa nr. 2
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni  

 

 

Proces-verbal de analiza a Planului de Afaceri inscris la concursul

„ Premii pentru initiative antreprenoriale ” nr............./.....................

depus de Dna/ Dl ......................................................................

 

 

Astazi.....................................Comisia formata din:

1………………….........................................................

2………………….........................................................

3………………….........................................................

Au procedat la analizarea Planului de Afaceri depus de Dl./ Dna. .............................................., ………………………………absolvent (a) / inscris (a) la cursul ……………………………………. …………….….…………… organizat in cadrul proiectului …………………………………………. ................................................................................................... in perioada ……………………. ……………………….……………………....…………………………………………………………. .

Punctajul  Planului de Afaceri depus de dna./dl……………………………………..., obtinut ca medie aritmetica a punctajelor celor 2 evaluatori desemnati este: …………… .

Semnaturi

1………………….........................................................

2………………….........................................................

3………………….........................................................

 

 

 

Data: __________________

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni

 

 

 

 

Centralizator cursanti aprobati pentru acordarea premiilor pentru

initiative antreprenoriale

 

 

Nr. Crt.

Nume, prenume solicitant

Criteriu de eligibilitate indeplinit

Punctaj plan de afaceri evaluator 1

Punctaj plan de afaceri evaluator 2

Media plan de afacere

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …

 

 

 

 

 

     …

 

 

 

 

 

     …

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de evaluare:

 

 1. ………………….........................................................
 2. ………………….........................................................
 3. ………………….........................................................

 

 

 

 

 

Anexa 4

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni

 

 

 

Avand in vedere Procesul-verbal de analiza a Planului de Afaceri nr. ........../................. , Presedintele Asociatiei Psihologilor Gorjeni, in baza prevederilor statutare si legale, emite urmatoarea decizie:

 

                                                                                                     

 

Decizia nr.  ____________/ _________________

 

 

 

            Art. 1. Se acorda dlui/ dnei..................................................................................., nascut/ nascuta  la data de .............................in localitatea ....................................................., domiciliata in ....................................................., str.......................................................nr. ..................., bl. .............., sc. .........., etaj, ..............., ap. .............., judet ........................., posesor al CI/BI seria ..............., nr. .........................., eliberat de ..................................................., la data de ......................., cod numeric personal ...................................................................................., absolventa a cursului   ………………………………………………………………… organizat in cadrul proiectului SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Genpremiul in valoare de 11.500 lei.     

 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza

        - Managerul proiectului – Blendea Ion Marius

                   - Managerul financiar al proiectului – Spineanu Ion Augustin

                                   

Presedinte,

          Costica Blaj

 

 

 

 

Anexa 5

 

MODEL CADRU PLAN DE AFACERI

 IN CADRUL PROIECTULUI:

 

,, SENS ” – Sanse egale si Nediscriminare pe criterii de Gen – POSDRU/148/6.3/G/127604

 

 

 1. CONTINUTUL MODELULUI CADRU AL PLANULUI DE AFACERI

 

1.1.Prezentarea organizaţiei, a misiunii, a obiectivelor şi a strategiilor

 

1.1.1. Prezentarea organizatiei

 

Numele firmei

 

Locatia firmei

 

Obiectul de activitate

 

Capitalul social

 

Structura asociatilor (daca este cazul

 

Conducerea organizatiei - Reprezentantul legal

 

Adresa, telefon, e_mail

 

 

1.1.2.Viziunea, misiunea, obiectivele si strategia firmei:

Viziunea: Ce va propuneti sa faceti in urmatorii ani?

 

Misiunea: Ce va aduce nou afacerea pe care doriti s-o initiati?

 

Obiectivele: Care sunt rezultatele pe care le asteptati pe termen mediu si lung?

 

Strategia: Cum veti realiza obiectivele propuse?

 

e) Prezentarea aspectelor orizontale:

e.1 Dezvoltarea durabilă (sau sustenabila).

- Cum mentineti integritatea mediului inconjurator? Prin ce masuri mediul natural este afectat negativ cat mai putin posibil?

- Activitatea economica se desfasoara in conditii de eficienta?

e.2.Egalitate de sanse.

Se vor identifica măsuri de îmbunătătire a calitătii mediului înconjurător, conform standard ISO 14001, EMAS sau echivalent; Planul va respecta cerintele legale minime în privinta protejării mediului înconjurător.

 

 

 

 

 

In politica de angajare si salarizare a personalului se vor aplica criteriile privind egalitatea de sanse, astfel incat va fi prevenita orice masura  de disciminare pe criterii de sex, rasa sau origine etnica, religie.

 

1.1.3. Analiza SWOT

 

Puncte tari

Puncte slabe

 

 

Oportunitati

Amenintari

 

 

 

1.2. Descrierea produsului/ serviciului şi a pieţei 

a)    Descrierea produsului/serviciului oferit de firma:

- Care este produsul/serviciul pe care doriti sa-l vindeti?

- Cum poate fi caracterizat produsul/serviciul dumneavoastra?

• cu un grad foarte mare de noutate, necunoscut, proaspat lansat, in plina dezvoltare;

• matur;

• in pragul saturatiei ( intr-un interval de timp relativ scurt trebuie schimbat sau inovat);

• in declin.

     In cazul produselor descrieti aspectul fizic al acestora, caracteristicile tehnice, performantele, utilitatea, etc.

    In cazul serviciilor descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, astfel incat sa se inteleaga care vor fi beneficiile viitoare ale clientilor si cum le veti furniza aceste beneficii.

   Mentionati pretul de vanzare si comparati nivelul propus cu cel al produselor similare existente pe piata.

- Care sunt principalele materii prime?

- Care sunt principalii furnizori?

- Care sunt mijloacele fixe necesare? Ce parametrii tehnici trebuie sa indeplineasca? Care este valoarea lor?  

b)    Prezentarea segmentului de piaţă în care se încadrează produsul/serviciul oferit de firma:  

- numarul clientilor existenti si potentiali. Descrieti potentialii clienti : persoane fizice, persoane juridice,  varsta, venit, profesie, sex, zona geografica, preferinte, etc ;

 

c)    Analiza pietei:

- marimea pietei de desfacere ;

- principalii concurenti, localizarea lor si segmentele de piata pe care le deservesc ;

- tipurile de produse/servicii pe care le produc ;

- calitatea si preturile produselor, reducerile de pret oferite clientilor, garantii, servicii post-vanzare ;

- cotele de piata ale concurentilor ;

- cati angajati au concurentii ?

- ce strategii de promovare/reclama promoveaza ?

- .tendintele de evolutie a pietei.

 

 • Descrierea strategiei de vânzări/marketing

Descrieti:

 

- strategia de produs. Care sunt caracteristicile (atuurile) produsului/produselor dumneavoastra ?

- care este politica de pret si conditiile de plata ? Cum stabiliti pretul ? Cum este pretul in comparatie cu cele practicate de concurenta ? Care sunt facilitatiile financiare sau serviciile suplimentare acordate beneficiarilor ?

 -cum va fi produsul vandut ? Cum va ajunge el la consumatori ?

- politica de promovare a produsului/serviciului. Cum vor fi informati si stimulati consumatorii ?

 

    1.4. Diverse proiecţii financiare

 1. Fluxul de numerar : (model)

 

Indicatori

AN 1

AN 2

AN 3

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

luna 1

luna 2

luna 3

1.Disponibil initial

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Intrări, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) din vânzări

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) alte intrari

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL(1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieşiri de numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) plăţi pentru materiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) plăţi salarii personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) plăţi cu lucrări şi servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) plăţi  pentru reclamă, publicitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 e)plăţi utlitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 f) impozite şi taxe

 

 

 

 

 

 

 

 

  g) plată intretinere masina

 

 

 

 

 

 

 

 

h) plati cumparare mijloace fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

i) taxe – costuri infiintare firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (a+...+i)

 

 

 

 

 

 

 

 

Surplus de numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficit de numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 1. Bugetul de venituri si cheltuieli (model)

 

Indicator

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Venituri din productia directa

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din marfurile vandute

 

 

 

 

 

 

 

 

Total venituri

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli  dotari

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheluieli cu materialele

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheluieli cu personalul

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu amortizarea

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu utilitatile

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli:

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pe profit

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit realizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total profit anual

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Resursele umane

 

      Descrieti:

 

-       Care este necesarul de resurse umane?

-       Ce calificare trebuie sa aiba angajatii?

-       Costurile de training si formare personal;

-       Nivelul de salarizare;

-       Structura organizatorica.

 

 

Nota:

Nu exista doua afaceri la fel. Nu exista doua organizatii la fel.

  Forma grafica a unui plan de afaceri difera de la o firma la alta, dar in ceea ce priveste continutul sunt cateva informatii care trebuie atinse, indiferent de obiectul de activitate sau forma de organizare a firmei.

            Formatul – cadru de mai sus nu este limitativ.  

Fiecare persoana care doreste sa se inscrie la concursul “ Premii pentru initiative antreprenoriale“ in cadrul proiectului: ,, SENS ” –Sanse egale si Nediscriminare pe criterii de Gen – POSDRU/148/6.3/G/127604,  poate sa introduca in Planul de afaceri intocmit in acest scop,  orice materiale sau date care il pot ajuta sa-si prezinte mai bine afacerea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6

 

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni

 

 

Declaraţie evitare dubla finanţare   

 

 

 

Subsemnatul/a…………………………......................................................................................................................, CNP………………………………..................................., domiciliat/ă în ...................................................………… , str. ........................................................………. nr. ....…… bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix ………………........... tel. mobil .............................................., e-mail..........................………………....................................., cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat la concursul:           Premii pentru initiative antreprenoriale”, din cadr

Posted in Noutati on Dec 03, 2015