semnatura
pliant

Proiect SENS

SENS – Șanse Egale și Nediscriminare pe criterii de Gen este un proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interventie (DMI) 6.3 – Promovarea egalității de șanse, care vizează creșterea oportunitatilor de angajare pentru un numar de 531 de persoane, respectiv 400 de femei si 131 de persoane apartinand altor grupuri vulnerabile, din Judetul GORJ.  

  1. Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a unui număr de 325 de femei din jud. Gorj, prin cuprinderea în programe de formare profesională, într-una din meseriile:

* Lucrător în comerţ, Manichiurist - pedichiurist, Îngrjitoare bătrâni la domiciliu, Frizer, Cofetar, Patiser, Ospătar   si

  1. Dezvoltarea de noi competenţe socio-profesionale pentru un numar de 206 persoane (din categoria - femei şi persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile), prin cursuri de initiere

în competenţe cheie necesare în dezvoltarea carierei, precum: * Comunicare în limba engleză, Competenţe Antreprenoriale, Competenţe sociale şi civice - Dezvoltare personal și Manager de proiect.    

Prin obiectivele specifice menționate, proiectul răspunde cerințelor „Strategiei Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați”, urmărind în implementare respectarea obiectivelor operaționale ale Domeniului 6.3, care vizează dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen. In cadrul proiectului se asigura totodată, eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, origine etnică, dizabilități, vârstă, statut social etc. în momentul selecției beneficiarilor.

 De asemenea, proiectul urmărește promovarea unor măsuri care conduc la creșterea încrederii în sine și dobândirea de noi competențe/calificarea/recalificarea femeilor care se reîntorc pe piața muncii, după perioade de îngrijire și susținere a propriilor familii.

 

Dezvoltarea serviciilor specializate pentru formarea profesionala a fortei de munca, adresate adultilor, persoane in cautarea unui loc de munca - femei si persoane aprtinand grupurilor vulenrabile, se va realiza prin organizarea, in judetul GORJ a unui numar de 23 cursuri de formare profesionala.  

 

In ansamblul sau, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POS-DRU 2007-2013, prin calificarea/recalificarea/ dobandirea de noi competente, a unui numar de 531 de persoane (0,032% din 1.650.000 de persoane participante viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva – Obiectiv General POS-DRU).  

Proiectul este implmentat în parteneriat cu S.C PAIDEA SRL și Fundația Națională pentru copii și Tineret “Ecaterina Teodoroiu”.

Posted in Generalitati on Sep 15, 2015