semnatura
pliant

Servicii de tiparire si de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs) - SENS - 127604

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195

 

REF: Servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)
Denumirea proiectului - "SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN"- POSDRU/148/6.3/G/127604
Denumirea contractului - Achizitie servicii de tipărire şi de livrare (editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)

CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII DE TIPĂRIRE ŞI DE LIVRARE (EDITARE SI TIPARIRE MATERIALE INSTRUIRE - SUPORT DE CURS) pentru proiectul  - "SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN"- POSDRU/148/6.3/G/127604

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - Servicii de tipărire şi de livrare (Editare si tiparire materiale instruire - suport de curs)
LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 3 luni
Valoarea estimată: 5.548,38 lei  (fara TVA) -  6.880 lei (cu TVA inclus)
Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  25.11.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 25.11.2014 – ora 18:00

 

Adresa la care se transmit ofertele/sediul implementarii proiectului: str.  Tudor Vladimirescu, nr. 36, Tg-Jiu, judetul Gorj
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:
Documentatia este atasata  anuntului pe pagina web a Benefiarului www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice .

CERINTE MINIME OFERTA :

  • Detaliate corespunzator in documentatiei de atribuire elaborata de ofertant;
  • Documentele si formularele solicitate prin documentatia de atribuire.

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ, sau sediul implementarii proiectului:  str.  Tudor Vladimirescu, nr. 36, Tg-Jiu, judetul Gorj, E-mail: contact@apsg.eu, 0253213041 sau 0764473012,  www.apsg.eu sectiunea Achizitii publice.
Informaţii despre beneficiarul proiectului : ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ -  Proiectul "SENS – SANSE EGALE SI NEDESCRIMINARE PE CRITERII DE GEN"- POSDRU/148/6.3/G/127604, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” / Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

 

Posted in Achizitii on Sep 15, 2015